ציון שלילי לשלמה קרעי

עבודת ההכנה על חוק התקשורת של שר התקשורת שלמה קרעי היתה לא מקצועית, לא מספקת ולא עמדה בכללים שקבעה הממשלה. כך קובעת עמותת רווח-נקי, הפועלת להגברת תחרות ושקיפות בכלכלה הישראלית וקידום רגולציה חכמה.