ציון שלילי לשלמה קרעי

כך קובעת עמותת רווח-נקי, הפועלת להגברת תחרות ושקיפות בכלכלה הישראלית וקידום רגולציה חכמה.