מי שלא רצו אותו במשרד הביטחון — יפגשו אותו בקרוב בתלוש הפנסיה

אלא שבחלוף שלוש שנים מאז הוגשו העתירות (על ידי עמותות צדק פיננסי ורווח נקי) — ברור כמעט לכולם כי זוהי משיכת זמן. כך, צה"ל ממשיך להפריש אנשי קבע, ומתחייב לשלם להם בונוסים לא מאושרים