מאבק בכוונת הממשלה להקפיא את החופש לקבל מידע: "גם בקורונה לא נקטו צעד כה קיצוני וגורף"

עמותת הצלחה ועמותת רווח נקי – הכינו מסמך הסתייגויות והערות שיוגש על תזכיר החוק, שבו הם מבקשים להחריג את התהליכים וההחלטות בהתאם לחוק חופש המידע מההקפאה הזו שמבקשת הממשלה להעביר.