השרים יצביעו היום על עוד הטבות מס דווקא לאנשים שהכי פחות זקוקים להן

שורה ארוכה של כשלים בתזכיר החוק במתכונתו הנוכחית, לרבות סעיפים שצריך לבטל או לשנות כדי שהוא ישיג את מטרתו, ולא יספק עוד רווחים פטורים ממס למשקיעים כבדים שאינם זקוקים להם, ואפילו אינם מתחשבים בהם בהחלטות ההשקעה שלהם