הפרקליטות לבג"ץ: "להימנע מדיון בחוקיות הגדלות הרמטכ"ל, עד להשלמת החקיקה"

העמותות העותרות לבג"ץ – רווח נקי וצדק פיננסי – סבורות כי למרות הליכי החקיקה יש להמשיך את הדיון בעתירה, ולכל הפחות להפסיק באופן מיידי את המשך תשלומי ההגדלות עד שתתברר ההסדרה הסופית