הכנסת תצביע היום על חוק שמעביר כספים מהציבור למשקיעי היי־טק

הארגונים האזרחיים רווח נקי ולובי 99 מסכימים. במסמך הערות לחוק שכתבו יחד, הם טוענים כי "החוק מנסה לפתור בעיה שאינה קיימת", שהוא "נעדר הגדרה של מטרת החוק", והוא "יכול לפגוע בחברות ההזנק, במקום לקדמן".