האוצר וצה"ל לבג"ץ: הגענו להסכם על הכשרת הבונוסים הפנסיוניים הלא חוקיים

לאור הסיכום, מבקשת המדינה לדחות את העתירות שהגישו עמותות צדק פיננסי ורווח נקי נגד המשך תשלומי הבונוסים. עתירות אלה הוגשו לפני שלוש שנים וחצי, כשהכרעת בג"ץ נדחית שוב ושוב בתואנות שונות…