דואגים למי שיש לו: הממשלה תאשר הטבות עתק להייטק

ההטבה עשויה לייצר עיוותים באופן הקצאת משאבי ההון והעבודה, ובכך לפגוע בפוטנציאל הצמיחה של המשק