גביית יתר של 660 מיליון שקל בשנה: בוועדת הכלכלה ינסו לתקן את כשלי שוק הברוקראז'

בתוך כך, פנו העמותות לובי 99 ורווח נקי לפיקוח על הבנקים בבקשה לקבוע תעריף קבוע לדמי הניהול בפיקדון ניירות ערך בבנקים – שכיום מאופיינים בגביית יתר מוערכת של 660 מיליון שקל בשנה