בעקבות המחאה: הממשלה חזרה בה מכוונתה להקפיא ל-3 חודשים את החופש לקבל מידע

כמה גופי חברה אזרחית בהם התנועה לחופש המידע, עורכי דין לקידום מנהל תקין, התנועה לאיכות השלטון, עמותת הצלחה, עמותת רווח נקי, לובי 99 והחברה להגנת הטבע הגישו הסתייגויות וביקשו להחריג את חופש המידע מהצעת החוק.