בניגוד להחלטת הממשלה: הפיקוח על הבנקים מעורב בוועדה שאמורה לבחון את פעילותו

מעורבות של חטיבת הפיקוח בפעילותה מגבילה את יכולתה לבחון את הכשלים בפעילות המפקח על הבנקים ולהעביר המלצות שמבוססות אך ורק על טובת הציבור