בלי משילות: המחיר של ממשלת מעבר עוד לפני בחירות

היועצת המשפטית של עמותת "רווח נקי" ומי שמייצגת את שתי העותרות בבג"ץ, ציינה כי "בית המשפט למעשה מצפה מהמדינה לסיים את הליך החקיקה עד ראשית אוגוסט, ואם לא כן, מבהיר בג"ץ כי יטה לדון בעתירה לגופה.