אתגרי רשות הרגולציה: יותר שקיפות, פחות לוביסטים

"ככל שהרגולציה בעלת השפעה משמעותית יותר על המשק, כך תהליך הגיבוש שלה ברמה נמוכה יותר", נכתב בדו"ח של עמותת "רווח נקי".